ХПВ инфекции во фокусот

Во организација на Македонското медицинско друштво за цервикалната патологија и колпоскопија и Македонското здружение за хуман папиломен вирус, во Скопје се одржа експертско предавање за HpV инфекцијата

На овој професионално-образовен состанок беа изложени од проф. д-р Горан Димитров, претседател на МЗЦкК и МЖПВ, и проф. д-р Алјоса Мандиќ од Универзитетот во Нови Сад, раководител на гинеколошкиот оддел на Институтот за онкологија Сремска Каменица.

Проф. д-р Горан Димитров се осврна на третманот на цервикалната интраепителне неоплазма и истакна дека последните препораки и протоколи се многу напредни и сега се засновани на проценка на ризикот од можен развој на канцерогени промени. Покрај тоа, сегашните научни докази укажуваат на тоа дека етоцистот на HPV значи лекување на пациентите.

Проф. д-р Алјоса Мандиќ разговарал за нормализацијата на HPV-поврзаните цервикични лезии (ASCUS/LSIL) и клиринсот на високоризични HPVсо имуномодулатори. Тој, исто така, истакна дека HPV инфекцијата не е единствениот фактор кој придонесува за развојот на болеста. Постојат и имунолошки статус на пациентот, хистолошката структура на ектоцервиксот и трансформациската зона, како и состојбата на вагиналниот микробиот.

Концептот на "вагинално здравје" како вагинална состојба во која физиолошките услови не се прекршени, вагиналната микроок околина и микробиотите се од зголемен интерес во последниве години, што е многу важно за жените кои не се погодени од болеста.

Д-р Даниела Гиевска од Октал Фарме ДООЕЛ Скопје придонесе за научниот дел од експертската комисија и ја истакна ефикасноста на вагиналниот гел Папилокаре® во хПВ клиринсот. Папилокаре® вагиналниот гел содржи уникатна комбинација од природни состојки кои се состојат од хијалуронска киселина, бета-глукан, Centela asiatica, Coriolus versicolor, Azadiractha indica, Bioecolia и Aloe Vera. Сите овие природни состојки се безкапсулирани со најновата технологија во ниозимални и фитозомални форми кои постигнуваат висока биодостапност и ослободување во целните клетки.