Октал Пхарма го прошири својот бизнис во Северна Македонија

Од 15 октомври 2019 година, Октал Пхарма д.o.o. започна деловни активности во Северна Македонија, формирајќи поврзано трговско друштво Октал Пхарма ДООЕЛ увоз-извоз во Скопје

Основајќи го поврзаното друштво Октал Пхарма ДООЕЛ увоз-извоз во Скопје, Октал Пхарма го прошири своето регионално присуство, обезбеди подобра услуга на партнерите и овозможи достапност на производи од реномирани глобални производители на пазарот на Северна Македонија.
 
ОКТАЛ ПХАРМА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Јордан Мијалков бр. 48/1 Општина Центар, Скопје
Република Северна Македонија