ПРОДАЖБА

Секојдневно контактираме со нашите клиенти. Нашето корпоративно искуство ни помага за кратко време да ги идентификуваме потребите на нашите клиенти и да одговориме на нив.

Ние постојано инвестираме во подобрување на деловните процеси и континуирана едукација на нашите вработени со цел да ја задржиме довербата на клиентите и угледот на Октал Пхарма како сигурен деловен партнер.

АПТЕКИ


Производите од застапничкиот програм на Октал Пхарма можете да ги најдете во аптеките на територијата на Македонија.