ЗА НАС

Октал Пхарма Скопје е новоформирано Друштво во Северна Македонија и претставува уште еден чекор кон исполнување на визијата на Октал Пхарма групацијата да своите знаења и вредности, како и високо квалитетните производи од своите застапнички програми наменети за одржување на здравјето на луѓето ги пласира и на други пазари.

Производите кои се пласираат на пазарот можат да бидат лекови, медицински средства и останати производи наменети за одржување на здравјето на луѓето.