ЗА НАС

Октал Пхарма Скопје претставува уште еден чекор кон исполнување на визијата на Октал Пхарма Хрватска да ги пласира своите знаења и вредности, како и висококвалитетните производи од своите репрезентативни програми насочени кон зачувување на здравјето на луѓето, на нови пазари во регионот.