ИЗЈАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА


За обработка на податоците е одговорна:
Октал Пхарма ДООЕЛ увоз=извоз Скопје, Алберт Швајцер 6, Скопје, Северна Македонија.

Октал Пхарма доо (понатаму во текстот ОКТАЛ ПХАРМА) ја почитува вашата приватност и ги темели своите интернет страни на технологии кои овозможуваат подобро и посигурно мрежно искуство. Оваа изјава за заштита на приватноста се однесува на прибирање и обработка на ваши лични податоци т.е. промена на колачиња (cookies) на веб страната www.oktal-pharma.mk

ПРИБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Со цел да се одржи функционалноста на интернет страните и да се овозможат услуги ки корисниците ги бараат, ОКТАЛ ПХАРМA на оваа веб-странаможе да прибира и употребува лични податоци на корисникот.

Преку веб-страната www.oktal-pharma.mk можно е, завизно од потребата да се прибираат лични податоци како што се име и презиме, адреса на е-пошта, домашна или деловна адреса, телефонски број. Со записот на личните податоци во за тоа предвидени полиња давате согласност податоците да се користат за целта за која се дадени.

ОКТАЛ ПХАРМА ги собира податоците за вашиот компјутер. Овие податоци можат да вклучуваат ваша IP адеса, тип на претражувач, време на пристап, адреса на њвеб-страни.

ОКТАЛ ПХАРМА може да ги користи наведените податоциза да ви овозможи ефективна корисничка услуга, олеснување при користењето на веб страните со отстранување на потребата за често упишување на исти податоци или за прилагодување на веб страните кон вашите лични склоности и интереси.

ОКТАЛ ПХАРМА не продава, ниту изнајмува и не дава на заем попис на корисници на своите страници на трета страна. Со обврска на задржување на доверливоста ОКТАЛ ПХАРМА може да сподели податоци со доверливи партнери за одредени цели: изработка на статистички анализи, овозможување корисничка подршка, организација на достава или лични оотреби. Секоја таква трета страна има забрана за понатамошна обработка на вашите лични оодатоци.

БЕЗБЕДНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Веб страната www.oktal-pharma.mk штити вашите лични податоци од неовластен пристап, употреба или откривање. Пoдатоците на компјутерските сервери се чуваат во контролирано безбедно опкружување, заштитено од неовластен пристап, употреба или откриваање.


ПРИМЕНА НА КОЛАЧИЊА

На веб страната www.oktal-pharma.mk се применуваат т.н.. колачиња (cookies) - текстуални датотеки кои на компјутерот на корисникот се сместуваат интернетскиот пребарувач со кој корисникот се служи.

Датотеките се создаваат кога пребарувачот на уредот ќе го вчита посетенот мрежно одредиште, кое потоа праќа податоци на прабарувачот тт. Изработува текстуална датотека (колаче).


Пребарувачот ја прифаќа и проследува датотеката кон серверот на мрежното одредиште (место, страна) при враќањето на корисникот на истото. Колачињата се употребуваат за фаункционирање на сите карактеристики на интернет страните и подобро корисничко искуство, а можат да бидат привремени (се зачувуваат само за време на посета на интернет страните) или трајни (на компјутерот на корисникот остануваат зачувани и по одјавата на посетата).

Колачињата на трети страни www.oktal-pharma.mk ги користи за добивање на статистички податоци за посетеност и начин на употреба на интернет страниците. Податоците кои се собираат вклучуваат IP адреса на корисникот, подартоци за пребарувачот, јазикот, оперативниот систем и други стандардни податоци кои се собираат и анализираат исклучиво во анонимен и масовен облик.

Веб страната www.oktal-pharma.mk се служи со колаќиња на Google Analytics со цел да зимери и анализира посетеност на интернет страните. Google Analytics може да се исклучи со помош на алатки на Управувачот на поставките на огласот. Детални информации на трета страна за оваа услуга, како и можностите на корисникот да ги регулира поставките на колачињата кои се за тоа нужни се достапни на следниот објаснување.


СПРЕЧУВАЊЕ НА КОЛАЧИЊА

Доколку не сте согласни со нивната употреба, колачињата може лесно да ги избришете (или спречите) од својот компјутер или мобилен уред со помош на поставките на пребарувачот кој го користите. Повеќе информации за управување со колачињата потражете на страниците на пребарувачот со кој се користите или на www.allaboutcookies.org.

Бидејќи целта на колачињата е подобрување и овозможување на употреба ма машите интернт страници и нивните процеси, имајте на ум дека со спречување или бришење на колачињата можете да го оневозможите функционирањето на карактеристиките или да предизвикате поинаков начин на работење и изглед во вашиот пребарувач.


УСЛОВИ И ОЗМЕНИ

Условите на оваа Изјава за заштита на приватноста ја уредуваат употребата на колачиња и сите податоци собрани во време на применување на Изјавата, освен колачиња од трети страни. ОКТАЛ ПХАРМА го задржува правото  на измени на оваа изјава и правилата за колачињата во било кој момент за да се пренесат нови важни информации и да бидете информирани за начинот на кој ОКТАЛ ПХАРМА на своите интернет страници ги штити вашите податоци, затоа препорачувваме повремено да го проверите ажурирањето на оваа страница.

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ

ОКТАЛ ПХАРМА со задоволство ќе ги прими вашите коментари и сугестии врзани за оваа Изјава, како и сите Ваши прашања и забелешки. Можете да се обратите на: office@oktal-pharma.mk.

Последна промена: Ноември 2019.