Иван Клобучар е нов претседател на Управниот одбор на Октал Пхарма д.o.o.

Собранието на Октал Пхарма д.о.о. едногласно одлучи да го назначи господинот Иван Клобучар за нов претседател на Друштвото од 1 јануари 2018 година

Мандатот на досегашниот претседател на Управниот одбор г-дин Бранко Параг истече на 31 декември 2017 година и не беше продолжен поради неговото пензионирање, но г-дин Параг ја задржува позицијата претседател на Собранието на Друштвото.
 
Г-дин Клобучар дипломирал на Факултетот за фармација и биохемија, при Универзитетот во Загреб. Неговиот фокус кон продажбата резултираше со интерес за економија, па затоа во 2012 година ги заврши своите постдипломски студии на  Економскиот факултет, при Универзитет во Загреб. Тој е вработен во Октал Пхарма д.о.о. од 1996 година, и до 2008 година, тој помина низ целиот процес на продажба - од телефонска продажба, преку продавач и директор за продажба до извршен директор.